• MIllmount Open Day 002
 • Musicians and Children
 • Musicians and NAMA
 • Rita watching dancers

About Fleadh Cheoil na hÉireann

Fleadh Cheoil na hÉireann is an annual event run by Comhaltas Ceoltóirí Éireann since 1951 and is the biggest celebration of Irish traditional music and culture in the world with musicians travelling from all over the world to compete and play. It is the biggest festival of any kind in Ireland and is estimated that at least 400,000 people will travel to Drogheda to attend the Fleadh. It is a lively and vibrant event encompassing competitions and Scoil Éigse workshops (in which at least 15,000 musicians will participate), concerts, street sessions, parades and more. Fleadh Cheoil na hÉireann is a volunteer delivered event.

 

 

The Fleadh Cheoil Droichead Átha 2018 volunteer programme was supported by Coca-Cola International Services who have played a significant role in supporting the local Drogheda community for over 40 years.

Coca-Cola Fleadh Logo 26 April 18.jpg

Seachtain na Gaeilge Volunteers

Overview:

Is é Fleadh Cheoil na hÉireann an ceiliúradh is mó de chultúr agus cheol trádisiúnta na hÉireann ar fud an domhain. Ní bheadh aon cheiliúradh ar ár gcultúr críochnaithe gan ceiliúradh í an teanga. Is í an Gaeilge ceann de na teangacha scríofa is sine ar domhan, ach is teanga bheo é freisin agus ceiliúradh Seachtain na Gaeilge seo.

Tá go leor róil deonacha ann, Éascaitheoir Gníomhaíochtaí, ag Léamh amhráin agus scéalta do leanaí, Maor Imeacht, Treoraí Turas agus Deonach Eolais.  

Fleadh Cheoil na hÉireann is the biggest celebration of traditional music and culture in the world.

No celebration of our culture would be complete with a celebration of the Irish language. Irish is one of the oldest written languages in the world, but it is also a living language and Seachtain na Gaeilge celebrates this.

There are a wide variety of roles for Seachtain na Gaeilge volunteers including Activities Factilitators, Reading stories and songs to children, Event Stewards, Tour Guides, and Information Volunteers.

Scileanna Agus Tréithe:

 • Teanga – Tá an cumas Gaeilge a labhairt riachtanach ach níl gach ról ag teastáil Gaeilge líofa, ach inniúlacht
 • Scileanna Idirphearsanta - Aitneamh a bhaint as daoine cruinnithe, díograiseach, agus cairdiúil
 • Scileanna Cumarsáide - In ann cumarsáid a dhéanamh go soiléir leis an bpobal ar gach aois agus saolré
 • Scileanna Speisialaithe - Tá fáilte roimh scileanna speisialtóireachta mar shampla múinteoiríocht, ealaíne, agus turasóireacht/oidreachta
 • Foighne – Beidh muiníneach agus socair agus tú ag plé leis an bpobal
 • Obair Foirne –In ann obair ball den foireann.

Skills & Qualities:

 • Language – The ability to speak Irish is essential, however not all roles require the volunteer to be fluent, it is enough to be competent
 • Personable Skills - Enjoy meeting people, enthusiastic, friendly and outgoing
 • Communication Skills – Able to give communicate clearly with members of the public of all ages and all walks of life
 • Specialist Skills – The nature of Seachtain na Gaeilge activities mean that specialist skills in areas such as teaching, art, and tourism/heritage are welcome
 • Patience – Be confident and calm when dealing with the public
 • Teamwork –The ability to work as a member of a team